Akademia Talentów


Akademia Talentów to program rozwoju skierowany do utalentowanych studentów pochodzących z dużych rodzin. Program ma na celu wspierać alumnów w usamodzielnieniu, osiąganiu celów zawodowych, ale także uwrażliwić ich na dobro społeczne.

Program każdej edycji składa się z trzech filarów:
- Stypendium – wsparcie finansowe oraz opieka mentorów
- Letnia Akademia Talentów – tygodniowy wyjazd motywacyjno-szkoleniowy w formie szkoły liderów
- Klub Absolwenta – program wsparcia alumnów w ich dalszej drodze zawodowej (wsparcie mentorów, staże zawodowe, rekomendacje).

Absolwenci będą mogli także aktywnie współtworzyć przyszłe edycje Akademii.

Partnerem strategicznym III edycji programu była Fundacja PFR.

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter