Zapisy do Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Uwaga! Tu nie wnioskujesz o Kartę Dużej Rodziny.
Jak uzyskać kartę?

Aby przystąpić do naszego stowarzyszenia, wypełnij poniższą deklarację członkowską.

W myśl Statutu ZDR 3+ członkami rzeczywistymi mogą być:

  • małżonkowie, którzy wychowują lub wychowali co najmniej troje dzieci,
  • pełnoletnie dzieci z takich rodzin.

Pozostałe osoby mogą zostać członkami wspierającymi.

Przystępuję jako:
Dane adresowe
Dzieci
  1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus“, zarejestrowane przy ul. Solec 81b/73a, 00-382 Warszawa, adres e-mail: biuro@3plus.pl.
  2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest realizacja celów statutowych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus“. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia Pani/Pana w poczet członków naszego stowarzyszenia.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji celów statutowych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus". Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane w celach marketingowych podmiotom zewnętrznym.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji celów statutowych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus“ będą przetwarzane do czasu istnienia naszego stowarzyszenia lub wcześniejszego cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter