Projekt - ikona
Projekt - ikona

Akademia Talentów

Akademia Talentów to program rozwoju skierowany do utalentowanych studentów pochodzących z dużych rodzin. Program ma na celu wspierać alumnów w usamodzielnieniu, osiąganiu celów zawodowych ale także uwrażliwić ich na dobro społeczne.

Program każdej edycji składa się z trzech filarów:

  1. Stypendium – wsparcie finansowe oraz opieka mentorów
  2. Szkoła Liderów – tygodniowy wyjazd motywacyjno-szkoleniowy
  3. Klub Absolwenta – program wsparcia alumnów w ich dalszej drodze zawodowej (wsparcie mentorów, staże zawodowe, rekomendacje). Absolwenci będą mogli także aktywnie współtworzyć przyszłe edycje Akademii.

 

W pierwszej, inaugurującej edycji spośród 70 zgłoszeń zostało wyłonionych 25 stypendystów, którzy wyróżniają się swoją aktywnością społeczną, naukową i artystyczną.

Stypendyści mogą liczyć na 6 miesięczne wsparcie finansowe oraz mają zagwarantowany udział w letniej Szkole Liderów. Wśród zaplanowanych aktywności są spotkania ze znanymi osobami ze świata biznesu, kultury i nauki oraz warsztaty podnoszące kompetencje przyszłych liderów.

Partnerzy programu Akademia Talentów

Uruchomienie programu stypendialnego jest działaniem które rozwijamy dzięki wsparciu finansowemu ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030

Projekt - ikona
Projekt - ikona

Dla kogo

O stypendia w programie mogą ubiegać się studenci pow. 18 r. życia pochodzący z Dużych Rodzin (rodzina z co najmniej trójką dzieci). Obecnie w Polsce żyje blisko 630 tys. rodzin wielodzietnych. To łącznie prawie 3,5 mln osób – rodziców i dzieci. Ilość udzielonych stypendiów będzie uzależniona od wsparcia partnerów oraz zebranych środków finansowych.

Każdy wniosek zgłoszony do programu podlega indywidualnej ocenie na podstawie dołączonej dokumentacji. Wnioski są oceniane przez członków Rady Programu, którzy sporządzają listę rankingową w oparciu o zdobytą punktację. Najwięcej punktów będzie można zdobyć za przedstawione zaangażowanie społeczne. Dodatkowe punkty będą przyznawane za udokumentowane osiągnięcia i rekomendacje.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu. Znajdziecie tam szczegółowe informacje o Programie, w tym m.in. informacje dotyczące zasad oceny wniosków.

Regulamin (plik PDF)

Etapy

Poniżej prezentujemy harmonogram II edycji Programu

I. Zgłoszenie do Programu

Aby wziąć udział w Programie należy zarejestrować się i złożyć wniosek w systemie. Wnioski do edycji 2021/2022 będziemy przyjmować we wrześniu 2021 roku. Rejestracja wniosków zostanie uruchomiona 1 września 2021. Zgłoszenia do Programu będzie można wysyłać poprzez formularz na stronie www.stypendia.3plus.pl w zakładce APLIKUJ


Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

  • skany zaświadczeń o osiągnięciach i aktywności społecznej (honorujemy dokumentację osiągnięć i aktywności z lat kalendarzowych 2020 i 2021)
  • skany listów rekomendacyjnych

 

II. Rekrutacja

Rada Programu wyłoni najlepszych kandydatów do udziału w Programie. Stypendyści II edycji programu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do Programu.

III. Podpisanie umów i wypłata stypendium

Dla uczestników Programu Stypendialnego będą wypłacane stypendia finansowe wspierające ich rozwój. Stypendyści będą mogli również skorzystać ze wsparcia mentorów - uznanych autorytetów różnych dziedzin, z którymi będą mogli skonsultować swoje pomysły.

IV. Szkoła Letnia Liderów Akademii Talentów

W trakcie wakacji 2022 roku dla Stypendystów Akademii zorganizujemy tygodniową Szkołę Liderów. Program Szkoły będzie obejmował specjalistyczne warsztaty i szkolenia dot. kompetencji miękkich a także możliwość spotkania znanych osobistości m.in.: dziennikarzy, przedsiębiorców oraz osób zaangażowanych społecznie.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Postaramy się pomóc najszybciej jak tylko się da! Możesz się z nami skontaktować przez maila:

stypendia@3plus.pl

Wsparcie

Podoba Ci się idea naszego programu?
I Ty możesz wesprzeć przyszłych noblistów, mistrzów świata, przedsiębiorców w rozwijaniu ich talentu! W imieniu stypendystów Akademii Talentów prosimy o przekazywanie darowizn na poniższy rachunek bankowy:

 

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
23 1750 0012 0000 0000 3891 1821
BNP Paribas Bank Polska S.A.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl