Projekt - ikona
Projekt - ikona

Akademia Talentów

Akademia Talentów to program rozwoju skierowany do utalentowanych studentów pochodzących z dużych rodzin. Program ma na celu wspierać alumnów w usamodzielnieniu, osiąganiu celów zawodowych ale także uwrażliwić ich na dobro społeczne.

Program każdej edycji składa się z trzech filarów:

  1. Stypendium – wsparcie finansowe oraz opieka mentorów
  2. Letnia Akademia Talentów – tygodniowy wyjazd motywacyjno-szkoleniowy w formie szkoły liderów
  3. Klub Absolwenta – program wsparcia alumnów w ich dalszej drodze zawodowej (wsparcie mentorów, staże zawodowe, rekomendacje). Absolwenci będą mogli także aktywnie współtworzyć przyszłe edycje Akademii.

Partnerem strategicznym III edycji programu jest Fundacja PFR.

Projekt - ikona
Projekt - ikona

Dla kogo

O stypendia w programie mogą ubiegać się studenci pow. 18 r. życia pochodzący z Dużych Rodzin (rodzina z co najmniej trójką dzieci). Obecnie w Polsce żyje blisko 630 tys. rodzin wielodzietnych. To łącznie prawie 3,5 mln osób – rodziców i dzieci. Ilość udzielonych stypendiów będzie uzależniona od wsparcia partnerów oraz zebranych środków finansowych.

Każdy wniosek zgłoszony do programu podlega indywidualnej ocenie na podstawie dołączonej dokumentacji. Wnioski są oceniane przez członków Rady Programu, którzy sporządzają listę rankingową w oparciu o zdobytą punktację. Najwięcej punktów będzie można zdobyć za przedstawione zaangażowanie społeczne. Dodatkowe punkty będą przyznawane za udokumentowane osiągnięcia i rekomendacje.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu. Znajdziecie tam szczegółowe informacje o Programie, w tym m.in. informacje dotyczące zasad oceny wniosków.

Regulamin III edycji na rok 2022/23 (plik PDF)

Etapy

Poniżej prezentujemy harmonogram III edycji Programu

I. Zgłoszenie do Programu - do 31 grudnia 2022

Aby wziąć udział w Programie należy zarejestrować się i złożyć wniosek w systemie. Wnioski do edycji 2022/2023 będziemy przyjmować od października 2022 roku. Rejestracja wniosków zostanie uruchomiona 27 października 2022. Zgłoszenia do Programu będzie można wysyłać poprzez formularz na stronie www.stypendia.3plus.pl w zakładce APLIKUJ


Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

  • skany zaświadczeń o osiągnięciach i aktywności społecznej (honorujemy dokumentację osiągnięć i aktywności z lat kalendarzowych 2021 i 2022)
  • skany listów rekomendacyjnych

 

II. Rekrutacja - do 30 stycznia 2023

Rada Programu wyłoni najlepszych kandydatów do udziału w Programie. Stypendyści III edycji programu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do Programu

III. Podpisanie umów i realizacja programu - do końca czerwca 2023

Dla uczestników Programu Stypendialnego będą wypłacane stypendia finansowe wspierające ich rozwój. Stypendyści będą mogli również skorzystać ze wsparcia mentorów - uznanych autorytetów różnych dziedzin, z którymi będą mogli skonsultować swoje pomysły a także uczestniczyć w spotkaniach z ekspertami.

IV. Szkoła Letnia Liderów Akademii Talentów - 15-22 września 2023

W trakcie wakacji 2023 roku dla Stypendystów Akademii zorganizujemy tygodniową Szkołę Liderów. Program Szkoły będzie obejmował specjalistyczne warsztaty i szkolenia dot. kompetencji miękkich a także możliwość spotkania znanych osobistości m.in.: dziennikarzy, przedsiębiorców oraz osób zaangażowanych społecznie.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Postaramy się pomóc najszybciej jak tylko się da! Możesz się z nami skontaktować przez maila:

stypendia@3plus.pl

Historia

W pierwszej, inaugurującej edycji w 2021 roku spośród 70 zgłoszeń zostało wyłonionych 25 stypendystów, którzy wyróżniali się swoją aktywnością społeczną, naukową i artystyczną. W kolejnej edycji w roku 2022 wyłoniono grupę 20 stypendystów. W III edycji wyłonioną grupę 20 stypendystów z ponad 130 aplikacji dla których przewidziano wsparcie finansowe, udział w webinariach oraz tygodniową szkołę letnią.

Obejrzyj relację z II edycji Akademii:

Partnerem strategicznym III edycji programu Akademia Talentów jest Fundacja PFR

Wsparcie

Podoba Ci się idea naszego programu?
I Ty możesz wesprzeć przyszłych noblistów, mistrzów świata, przedsiębiorców w rozwijaniu ich talentu! W imieniu stypendystów Akademii Talentów prosimy o przekazywanie darowizn na poniższy rachunek bankowy:

 

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
23 1750 0012 0000 0000 3891 1821
BNP Paribas Bank Polska S.A.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl