Projekt - ikona
Projekt - ikona

Akademia Talentów

Akademia Talentów to program rozwoju skierowany do utalentowanych studentów pochodzących z dużych rodzin. Program ma na celu wspierać alumnów w usamodzielnieniu, osiąganiu celów zawodowych ale także uwrażliwić ich na dobro społeczne.

Program stypendialny składa się z trzech filarów:

  1. Stypendium – wsparcie finansowe przez okres 10 miesięcy oraz opieka mentorów
  2. Szkoła Liderów – tygodniowy wyjazd motywacyjno-szkoleniowy
  3. Klub Absolwenta – program wsparcia alumnów w ich dalszej drodze zawodowej (wsparcie mentorów, staże zawodowe, rekomendacje). Absolwenci będą mogli także aktywnie współtworzyć przyszłe edycje Akademii.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu. Znajdziecie tam szczegółowe informacje o Programie, w tym m.in. informacje dotyczące zasad oceny wniosków.

Uwaga: w Regulaminie w dniu 18.09.2020 zostały wprowadzone niewielkie poprawki. Obecnie obowiązujący Regulamin jest do pobrania poniżej:

Regulamin (regulamin po zmianach - plik PDF)

Uruchomienie programu stypendialnego jest działaniem które rozwijamy dzięki wsparciu finansowemu ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030

Projekt - ikona
Projekt - ikona

Dla kogo

O stypendia będą mogli ubiegać się studenci pow. 18 r. życia pochodzący z Dużych Rodzin (rodzina z co najmniej trójką dzieci). Obecnie w Polsce żyje blisko 630 tys. rodzin wielodzietnych. To łącznie prawie 3,5 mln osób – rodziców i dzieci. Ilość udzielonych stypendiów będzie uzależniona od wsparcia partnerów oraz zebranych środków finansowych.

Stypendystów wybierze niezależna komisja, która sporządzi listę rankingową w oparciu o zdobytą punktację. Najwięcej punktów będzie można zdobyć za przedstawione zaangażowanie społeczne. Dodatkowe punkty będą przyznawane za udokumentowane osiągnięcia i rekomendacje.

Termin zgłoszeń

Aby wziąć udział w Programie należy zarejestrować się i złożyć wniosek w systemie. Wnioski do edycji 2020/2021 przyjmujemy do końca września 2020 roku. Nabór do kolejnej edycji odbędzie się na jesieni 2021. Aby przejść do rejestracji i złożenia wniosku - kliknij w zakładkę APLIKUJ.

Etapy

I. Zgłoszenie do Programu

Zgłoszenia do Programu będzie można wysyłać poprzez formularz na stronie www.stypendia.3plus.pl w terminie od 11 do 30 września 2020r. 
Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:
-skany zaświadczeń o osiągnięciach i aktywności społecznej (z ostatnich 2 lat)
-skany listów rekomendacyjnych

II. Rekrutacja

Jury wyłoni najlepszych kandydatów do udziału w Programie. Zwycięzcy I edycji programu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do Programu.

III. Podpisanie umów i wypłata stypendium

Dla uczestników Programu Stypendialnego przez okres 10 miesięcy będą wypłacane stypendia finansowe wspierające ich rozwój. Stypendyści będą mogli również skorzystać ze wsparcia mentorów - uznanych autorytetów różnych dziedzin, z którymi będą mogli skonsultować swoje pomysły.

IV. Szkoła Letnia Liderów Akademii Talentów

W trakcie wakacji 2021 roku dla Stypendystów Akademii zorganizujemy tygodniową Szkołę Liderów. Program Szkoły będzie obejmował specjalistyczne warsztaty i szkolenia dot. kompetencji miękkich a także możliwość spotkania znanych osobistości m.in.: dziennikarzy, przedsiębiorców, osób zaangażowanych społecznie.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Postaramy się pomóc najszybciej jak tylko się da! Możesz się z nami skontaktować przez maila:

stypendia@3plus.pl

Wsparcie

Podoba Ci się idea naszego programu?
I Ty możesz wesprzeć przyszłych noblistów, mistrzów świata, przedsiębiorców w rozwijaniu ich talentu! W imieniu stypendystów Akademii Talentów prosimy o przekazywanie darowizn na poniższy rachunek bankowy:

 

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
23 1750 0012 0000 0000 3891 1821
BNP Paribas Bank Polska S.A.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl