Katarzyna Stalmach

Jestem studentką II roku prawa na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Realizuję także kształcenie w Szkole Prawa i Gospodarki Chin na Uniwersytecie Warszawskim.

Pochodzę z województwa małopolskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego, Bobrowska Janik Kancelaria Radców Prawnych oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Departamencie Strategii w Wydziale Koordynacji Środków Europejskich. Aktywnie działam społecznie.

Od ponad 10 lat jestem wolontariuszką w Stowarzyszeniu Hospicyjnym ,,Bądźmy razem” w Wiśniowej, a od czterech angażuję się w działalność Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna jako ratownik. Jestem radną Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, Krajowej Grupy Roboczej oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - Komisja do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Działam w Justice Action Group pod patronatem Fundacji Narodów Zjednoczonych, Baltic Sea Youth Advocacy Working Group, Forum Młodzieży Regionu Morza Bałtyckiego oraz Citenz’s Jury. Ukończyłam programy edukacyjne takie jak, Pracownia Liderów Prawa Junior, Akademia Liderów Dyplomacji, Akademia Liderów Sprawiedliwości, Google Umiejętności Jutra, Akademia Private Equity, Akademia Talentów, Action Diplomacy oraz Big Storm.

Byłam polską delegatką podczas Konferencji Młodzieży Unii Europejskiej w Pradze, Forum Parlamentarnego Młodzieży Rady Państw Bałtyckich w Sztokholmie, Parlamentarnej Konferencji Rady Państw Morza Bałtyckiego w Berlinie, 14. EUSBR Annual Forum ,,Safe and Sustainable Baltic Sea Region for Future Generations” w Rydze.

Ponadto wygłaszam referaty na konferencjach naukowych na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jestem także autorką artykułów opublikowanych w recenzowanych monografiach naukowych.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter